Project XL

De Nederlandse Uitdaging

Project XL: voor smalle beurzen

Op vrijdag 15 december organiseert de Nederlandse Uitdaging Project XL. Alle deelnemende lokale Uitdagingen richten zich dan op mensen in financieel kwetsbare posities. We gaan hen vooruit helpen, in samenwerking met zoveel mogelijk organisaties en bedrijven.

Wat gaan we doen?

Het staat de lokale Uitdagingen vrij om zelf invulling te geven aan ondersteuning van deze doelgroep. De ene Uitdaging organiseert een ontspannen verwenmiddag om even alle financiële stress te vergeten. Andere Uitdagingen gaan met maatschappelijke organisaties aan de slag om problemen op te lossen. Zoals: laptops voor een goede boekhouding, een huis opruimen om orde te creëren, een motiverend maatje voor eenzame mensen, het versterken van de betrokken maatschappelijke organisaties, etcetera

Samenwerkingspartners

Lokale samenwerking

Ieder Project XL vormt een brede samenwerking in de lokale samenleving. In het meest ideale geval zijn betrokken: de gemeente, maatschappelijke organisaties die zich op de doelgroep richten, woningcorporaties, bedrijven/bedrijvenverenigingen, service-clubs en vrijwilligers.

Welke stappen wij nemen...

Stap 1: in juni en juli

Met organisaties waarmee je samenwerkt breng je voor de zomervakantie in kaart welke structurele verbeteringen nodig zijn om de minima optimaal te helpen bij het
oplossen van hun problemen. Je werkt dit uit tot specifieke hulpvragen. Je dient een aanvraag in, met een begroting via de website van het Univé Buurtfonds.

Stap 2: na de zomervakantie

De organisatie van het project gaat van start. Alle hulpvragen, taakverdelingen en verdere afspraken komen in een projectplan te staan. Als lokale manager coördineer je het project op hoofdlijnen en zorg je voor goede communicatie.

Stap 3: Project XL op 15/12

Op 15 december is het dan zover. Alle lokale Uitdagingen gaan aan de slag met hun Project XL! Samen realiseren we dan landelijk veel maatschappelijke impact voor deze kwetsbare doelgroep.

Landelijke coördinatie

De landelijke coördinatie van Project XL is in handen van manager Bas Husslage (06-24204792,
bas@nederlandseuitdaging.nl), die ook lokaal meedoet met de Zaanse Uitdaging. Hij zorgt voor regelmatig overleg met de betrokken lokale Uitdagingen om kennis uit te wisselen. En hij coördineert de landelijke publiciteit.

Bekijk hier alle projecten van de NU!

Ook meedoen?

Onze contactgegevens

De landelijke coördinatie van Project XL is in handen van manager Bas Husslage

Bas Husslage – Coördinator
bas@nederlandseuitdaging.nl
06-24204792

Scroll naar boven